Informacje dotyczące wpłat


Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu Piotra Hetmana.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Numer konta:
44 1020 2629 0000 9802 0414 4168

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM

konto do wpłat zza granicy
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL44 1020 2629 0000 9802 0414 4168

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika oraz sygnatury sprawy KM...../... Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.

Piotr Hetman - Komornik Szydłowiec