Właściwość terytorialna

 
Właściwość miejscowa Komornika Sądowego w Szydłowcu obejmuje gminy:

Szydłowiec

Miasto
Szydłowiec

Gminy

Gmina Szydłowiec
Barak, Ciechostowice, Chustki, Hucisko, Jankowice, Korzyce, Krzcięcin, Łazy, Majdów, Omięcin, Rybianka, Sadek, Szydłówek I, Szydłówek II, Świerczek, Świniów, Wilcza Wola, Wola Korzeniowa, Wysocko, Wysoka, Zastronie, Zdziechów
Gmina Chlewiska
Aleksandrów, Antoniów, Borki, Broniów, Budki, Chlewiska, Cukrówka, Huta, Koszorów, Krawara, Leszczyny, Majdanki, Nadolna, Ostałów, Ostałówek, Pawłów, Skłoby, Stanisławów, Stefanków, Sulistrowice, Wola Zagrodnia, Zaława, Zawonia
Gmina Jastrząb
Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe-Niwy, Jastrząb, Kolonia Kuźnia, Kuźnia, Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Orłów, Nowy Dwór, Śmiłów, Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża
Gmina Mirów
Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Mirów Nowy, Mirów Stary, Mirów, Mirówek, Rogów, Zbijów Duży, Zbijów Mały
Gmina Orońsko
Bąków, Ciepła, Chronów, Kolonia Dolna, Kolonia Górna, Chronówek, Dobrut, Guzów, Guzów-Kolonia, Helenów, Krogulcza Mokra, Krogulcza Sucha, Łaziska, Orońsko, Śniadków, Tomaszów, Wałsnów, Zaborowie
Gmina Wierzbica
Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany-Kolonia, Pomorzany, Pomorzany-Kolonia, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka, Wierzbica, Wierzbica-Kolonia, Wierzbica Osiedle, Zalesice, Zalesice-Kolonia
 
Komornik Sądowy Piotr Hetman stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r.
o komornikach sądowych jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem spraw:
• o egzekucję z nieruchomości;
• o wydanie nieruchomości;
• o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
• o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
• w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Tutejszy organ egzekucyjny jest zatem uprawniony do przyjmowania spraw na obszarze właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych.